นโยบายพลังงาน กับภาคอุตสาหกรรม

นโยบายพลังงานกับภาคอุตสาหกรรม

แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อ GDP ดีขึ้น

Key Importance

1.ลดอัตราการเติบโตการใช้พลังงาน

2.เร่งรัดการประหยัดพลังงาน

3.ทดแทนการนำเข้า อ่านเพิ่มเติม นโยบายพลังงาน กับภาคอุตสาหกรรม

แผนบูรณาการพลังงาน ระยะยาว พ.ศ. 2558 – 2579

eppo25581216

แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558 – 2579

ร่วมกับ ข้อเสนอปฏิรูปพลังงาน จาก สปช. + ปรับโครงสร้างภายใน พน. อ่านเพิ่มเติม แผนบูรณาการพลังงาน ระยะยาว พ.ศ. 2558 – 2579

ศูนย์รวมเอกสารประกอบการบรรยายด้านพลังงาน